• Suki yo, Junjo Hankoki

    Suki yo, Junjo Hankoki

    Avec: Kanon Fukuda, Ayaka Wada, Akari Takeuchi, Rina Katsuta, Meimi Tamura, Kana Nakanishi

    >Galerie<

    __________________________________________________________________

    MV: