• Tabidachi no Haru ga Kita

    Tabitachi no Haru ga Kita

    Avec: Kana Nakanishi, Wada Ayaka, Kanon Fukuda, Rina Katsuta, Meimi Tamura, Takeuchi Akari

    >Galerie<

    ____________________________________________________________________

    MV: