• Tachia Girl

    Tachia Girl

    Avec: Maeda Yuuka, Wada Ayaka, Kanon Fukuda, Kana Nakahishi, Meimi Tamura, Kosuga Fuyuka, Rina Katsuta, Akari Takeuchi

    >Galerie<

    ___________________________________________________________________

    MV: