• Ee ka?!/Ii Yatsu

    Ee ka?!/Ii Yatsu

    Avec: Kanon Fukuda, Meimi Tamura, Kana Nakanishi, Rina Katsuta, Akari Takeuchi, Ayaka Wada

    >Galerie<

    _________________________________________________________________

    MV: